Tegevusalad

  • Muruniitmine;
  • Hekkide lõikus;
  • Haljastustööd;
  • Hooldamata/ebatasaste platside korrastamine;
  • Kändude väljajuurimine, okste purustamine;
  • Väiksemate põldude, platside freesimine;
  • Kaevetööd, planeerimine;
  • Veoteenus kaubikuga;
  • Veoteenus veoautoga.

Tööde miinimumtasu on 50€

Veoteenuse miinimumtasu kaubikuga 25€, veoautoga 50€